VEGETIUS, Het Romeinse leger. Handboek voor de generaal. Vertaald door Fik Meijer.
[FRIS, PIETER], De hoop vol vrees, over de lang verwachte, en noch beslooten uytspraak van 'slants vergadering, vytgesproken den 10 april 1684. Door d'hoop. d'faam. d'vreede. d'gerechtigheyt. en den tydt.
Busken Huet: convolute: Dr E.H. Krelage (A.C. Kruseman's Zondagsblad (1860-1861), R. Zuidema, De vrouw van Busken Huet, Wilhelmus Petrus Johannes Overmeer (20 Januari 1871-22 Januari 1949), P. Geyl, Busken Huet als geschiedschrijver.
PLASSCHAERT, B.F., Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en waterbouwkunde, deel II: waterbouwkunde met omstreeks 1250 figuren, waarvan circa 630 in den tekst en 620 in den atlas./Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Waterbouwkunde. Atlas van 34 platen met 580 figuren en eene uitslaande kaart. Behorende bij Deel II: Waterbouwkunde.
BEURS STIERMANS, ANDR… PAUL DE, Landscape with two talking figures and a farmhouse
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes