Avenarius, Georg. Ludov.; Praeses: Kromayer, Augustin Gottfried Dissertatio logica de confusa eruditione [...] Jena Iohannes Fridiericus Ritter 1721
QUARLES VAN UFFORD, J., Handleiding voor de vaststelling der nieuwe waterschapsreglementen door Jhr. Mr. J. Quarles van Ufford.
BOSBOOM, S., Architectura, vervattende in zig 't kort en bondig onderwys van de 5 colommen, door Simon Bosboom, als meede alle soorten van kappen, soo van kerken, toorens en huyzen, eenige wentel-trappen en bruggen, gronden en opstallen van 't huys van de heer Reaal, verscheyde nieuwe schoorsteen mantels en nieuwmodesse latwerken, voor desen uitgegeeven door Dankers, onder de naam van 't Dubbelt Bosboom. en nieuw vermeerdert met verscheide nieuwe deuren en yser-traliwerk, seer nut en dienstig voor alle Liefhebbers en Leerlingen der bouwkunst.
WALENBURGH, ADRIANUS EN PETRUS DE, Kort begryp van de Algemeene Verhandelingen overde geloofs-verschillen (...) Hier achter wordt gestelt de Belijdenis des Catholijcken Geloofs (...)
WOLFF-BEKKER, E.,, Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february MDCCLXXXVII
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes