Waarschouwinge. Alzo myne heeren van den Geregte met de uyterste verontwaardiging hebben vernomen ..
DEKKER, D., De deuvekaters. Texelsche novelle.
COSTA, I. DA, Da Costa's kompleete dichtwerken.
NIEULANDT, WILLEM VAN (II), Landscape with Hagar and IsmaŽl
LEERSUM. E. C. VAN, Gerard van Swieten en qualite de censeur.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes