PRINSEN, P.J., SPAAN, J., Aardrijksbeschrijving der stad Haarlem onder toezicht van de schrijver nagezien en vermeerderd met eene beschrijving van Haarlems omstreken
HOLLAR, WENCESLAUS, Portrait of a young woman
SCH‹TZE VAN HOUTEN, CHR. G., Six cows near a wooden fence
HOFDIJK, W., Gedachten bij het aanstaande vertrek van den wel eerwaarden heer Izaa®k Prins, predikant der Hervormde Gemeente te Alkmaar, nu beroepen naar die van Dordrecht
BERG-EN-DAL Berg-en-Dal. Gids voor de bezoekers van Nijmegenís omstreken door B. ter Haar Bz, 3e druk, Nijmegen, Thieme, [ca. 1890], 72 p.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes