MULLER, FREDERIK & CIE., Nederlandsche letterkunde: Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe Eeuw. Romans en verhalen. - spectatoriale geschriften. - vertalingen der klassieken. - anecdoten. - hekelschriften. - facetiae. - "Hoofsche Welleventheyt". - "Fatsoenlic...
HERMANT JOB, A., Le bon roy Henry.
AYMANS, G. BURGGRAAFF, P. JANSEN, W., De regio Gennep aan de ketting. Gennep, Heijen, Milsbeek, Oeffelt, Ottersum, Ven-Zelderheide in kadasterkaarten (1731-1732).
Lipsius, Justus Saturnalium sermonum libri duo. Qui de gladiatoribus. Antwerpen [= Leiden], Plantijn, 1585.
Rapport nopens den wettigen en noodzakelyken Invloed van de Burgery der Stad Haarlem op haare Vertegenwoordigers, ter Vergadering van de Heeren Raden en Vroedschappen, uitgebragt door de Heeren Burgemeester van Dam, Schepen de Lange, Oud-Burgemeester Kuits, Oud-Schepen van Styrum, Pensionaris van de Kasteele, en Secretarissen van Schuylenburch en Graswinckel, als by Resolutie van den 29 April 1787 (...).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes