PORTMAN, LUDWIG GOTLIEB (1772-1828) AFTER L.G. VAN OS Het springen van het schip met buskruid te Leijden, op den 12 januarij 1807.
Centsprent: Trekken en gedenkwaardigheden uit de levens van beroemde Nederlandsche Mannen. T.
Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
Wapenkaart/Coat of Arms: Amya
Puzzle 'De Doolende Ijs Vreugd'.
Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
Fragment of humoristic-satirical magazine ĎUilenspiegelí, 1881.
Wapenkaart/Coat of Arms: Aapkens
HEPPENER, JOHANNES JACOBUS (1826-1898) Road in the countryside (weg op platteland).
Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda (Van)
Centsprent: Zie hier, Ű jonge jeugd! Des Waerelds eerste stand; Waarin de boosheid reeds vertoond de overhand. No. 26.
Wapenkaart/Coat of Arms: Arkel
'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'.
Centsprent: Zie hier o lieve Jeugd! een aantal oorlogs helden: Die door het oorlogsvuur, den vreden eens herstelden, No 4.
Centsprent: Willem V, in leven prins van Oranje en Nassau, stadhou-/der, capitein generaal en admiraal der Nederlanden, no. 43.
Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga
VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) Cloth-shearers (doek-scheerders) [set: Crafts and trades].
Wapenkaart/Coat of Arms: Alemans
BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER DOU, GERARD (1613-1675) Old woman, after G. Dou.
WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) Sailors at a riverside [set: Mediterranean Landscape Scenes] (Zeemannen bij een rivier).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes