Coats of Arms of Dutch families, familiewapens van Nederlandse families, lithograph in colour, gekleurde litho's
Map of Leiden (Leyde)/Kaart van Leiden (Leyden)
GRIENT, CORNELIS OUBOTER VAN DER (1797-1868) Landscape with ruins and a tree (ruine en boom)
Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
KRAM, C., Proeve der werkdadige doorzigtkunde, om voor zich de zamenstellingen te regelen en naar de natuur te teekenen.
ENSCHEDE, JOH.,, Proef van Letteren, Welke gegooten worden in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery van J. Enschedť
Handwritten letter regarding coat of arms/wapenkaart: Augustinus
Maps of Amsterdam (vier plattegronden van Amsterdam).
ELIAS, S., Iets over steenhouwers en hun vak
Centsprent: Het Vermakelijk Harlikein-Spel. No. 95.
Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
Wapenkaart/Coat of Arms: Appelius
Wapenkaart/Coat of Arms: Adema (Hora)
BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN Spectamur Agendo.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes