Centsprent: Hier ziet gij, lieve Jeugd! een overschoon Tafreel, / Van Genovevaís deugd, en hoe God haar beloonde, / Hoe zij Onschuldig leed, en werd in haar regt hersteld. / Nadat zij Zeven jaar een Wildernis bewoonde ... No. 22.
Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
HALL, VAN M.C; ALTHEER, JOHANNES Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
Burial of King Willem III.
Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
MAASKAMP, EVERT (1769-1834) PANORAMA DE LA VILLE D'AMSTERDAM.
'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'.
Wapenkaart/Coat of Arms: Ammeroy
Centsprent: Jeu de Cartes / Jeu de Domino. N. 60.
Centsprent: Beschouw, o vaderlandsche Jeugd! / Der vadren Trouw en Moed en Deugd. / En dat uw teeder hartontbrand / In zucht voor hun en ít Vaderland, A.
VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) Unequal Lovers: the old woman and the young man [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622]
Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
Centsprent: Zie hier, Ű jonge jeugd! Des Waerelds eerste stand; Waarin de boosheid reeds vertoond de overhand. No. 26.
ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) in Maerseveen
Leve Dibbitz, blijf beveelen, U is de vesting toevertrouwd, koning Willem heeft kasteelen op U, Generaals, gebouwd.
Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
SCHAEPKENS, ARNAUD (1816-1904) Three etchings of landscapes and plants (Landschap en planten).
AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) A Lion, Three bust portraits and the Bridge at Klein Kostverloren on the Amstel.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes