Hugo Grotius Aetat 48. Ao 1631, engraved portrait by J. Houbraken after M. van Mierevelt as owned by G. van Papenbroek.
Promesse Mandat Territorial, 5 copies, nrs 7181-7185, serie 2, 500 francs,
GROOT, HUIG DE, GROOT, HUGO DE, Aentekeningen over de evangelien van Markus, Lukas, en Joannes, en de Handelingen der apostelen
Placaat De Staaten Geneaal der Vereenigde Nederlanden. 16 October 1789.
Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien. Historien des Nieuwen Testaments vermaeckelyck afgebeelt, en geetst door Pieter H. Schut ende nieulyckx uytgegeven door Nicolaes Visscher anno 1659.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes