Souvenir de la Hollande. Vues d'Apres Nature.
MATTHES, OSKAR PAUL, Landscape with a moored sailboat near a drawbridge
KRAYENHOFF, C.R.T., Verzameling van hydrografische en topografische waarnemingen in Holland/Tafelen der hoogste, laagste en gemiddelde standen der oppervlakte van het water in de hoofd-rivieren van Holland 1789-1810/Korte aanteekeningen der merkwaardige gebeurtenissen ten aanzien van den staat der hoofd-rivieren van Holland (1782-1810)/tweede gedeelte Driehoeks-metingen in Holland.
SURINGAR, P.H., Bijzonderheden betreffende het leven van Dr. G.C. B. Suringar/De studiereis van Dr. Gerard Conrad Bernard Suringar na zijn bevordering tot artis obtetriciae doctor in 1824.
Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in suprema Frisiorum curia. Quorum prior totus est alphabeticus, sine ulla materiarum distinctione alter per capita, secundum diversas materias dispotus est.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes