Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
Centsprent: Hier kunt gij voor- en Tegenspoed, / Van twee opregte, brave LiÍn, / Van Hendrik en van Anna, zien ... V.
BACK, J.DE, Dewyl het Zyne Hoogheid toeschynt uit het gene van verscheidene kanten is voorgekomen (...) dat het zeer moeyelyk ... zal zyn, de schikking omtrent het werk van de krygsraad ...
BOSCH KEMPER, J. DE, Johannes Ludovicus Vives geschetst als Christelijk philantroop der zestiende eeuw : met eenige plaatsen uit zijn godsdienstige geschriften / door J. de Bosch Kemper
Haren, Willem van Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes