Matthaus Passion, Uitvoering onder leiding van den heer Richard Hol op dinsdag 3 april 1900 te Utrecht
Gids van Amsersfoort naar Arnhem. Het land van de Ooster-Stoomtram.
REEKEN, C.G. VON, Laatste stukken betreffende het noordzeekanaal en het Spaarne.
De 26e October of beschrijving en afbeelding van den plegstigen begrafenisstoet, waarmede het stoffelijk overblijfsel van Neerlands Koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt. Voorafgegaan door een beknopt levensberigt der Koningin en eenige historische herinneringen.
GLIENKE, F., Totenbuch Neuengamme
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes