KRAYENHOFF, C.R.T., Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven-Maas, en het doen afloopen dezer laatste, over hare oude bedding, op het Bergsche-Veld.
LUYKEN, J., De Voortwyzer
Promesse Mandat Territorial, 5 copies, nrs 7181-7185, serie 2, 500 francs,
EDELINCK, GERARD, FranÁois Chauveau
Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders aan den gemeenteraard van Middelburg naar aanleiding van art. 182 der Gemeentewet. 1863
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes