SCHABAELJE, J.P.S., Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, Met Adam / Noah / en Simon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen des eersten werelts, tot op den Patriarch Abraham toe.
ANONYMOUS, At the city gate
VISSCHER, CORNELIS, Portrait of Floris I
Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, schoutbynacht, bij het e. mog. collegie ter Adm. te Amsterdam. En aldaar begraaven in de Nieuwe Kerk den 28 Aug. 1781.
LAER, PIETER BODDING VAN, Herd drinking from a fountain
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes