KIST, W., De wonder-bril / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen.
VONDEL, J.V., Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
Kroon, Anthonie Willem Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
Aanspraak, Gedaan op den Cloveniers Doelen, den 14 Augustus 1748. Tot Vermaning van Onderwerping, die wy aan onze Hooge Overigheid verschuldigt zyn (...) Notificatie Verdedigt. Klinkdicht.
HANSEN, CAREL LODEWIJK, Buyten Haarlem (Outside of Haarlem)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes