OVIDIUS NASO, PUBLIUS, Ovidii Metamorphoses aeri incisae ad exemplar optimorum Gallicae Gentis pictorum Parisiis
KESTELOOT, J. L., Lofrede op Hermanus Boerhaave.
De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, beschikkende op onderscheidene adressen eerst van M. van Paddenburg, later E. van Goor (...) beiden te Amsterdam (...)
Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck I. 5 Juni 1940.
Aanspraak Gedaan aan de Goede Burgeren, die tot Welzyn van stad en land, op den 9. Augustus 1748, op den Colveniers Doelen vergadert zyn geweest.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes