PECK, PIETER; VAN LEEUWEN, SIMON, Verhandelinghe van Handt-Opleggen ende Besetten:Dat is, Arrest op Persoon Ende Goederen, Eertijdts Beschreven door Petrum Peckium. Ende nu Vertaelt, Ende Doorgaens met de Daghelijxsche Onderhoudinghe van Het Geene tot de Selve Stoffe, Uyt de Nederlandtsche Rechtsoeffeninghe, Bestaende in Allerhande Privilegien, Handtvesten, Statuyten, Plackaten, Ordonnantien, Keuren, Gewijsdens, Ende Gewoonten, op de Rijpsinnighe Bewerpsels van den Schrijver uyt den Rechten, Ende Rechtsgeleerden, Aenmerckelijck heeft Kunnen by Gebracht Werden.
MURALT, R.R.L. DE, Dijk- en oeverwerken van gewapend beton volgens het "Systeem de Muralt"
BREMER, J.T., Wieringerwaard 1610-2010.
GRÉVEDON, HENRI, Le Général M.lien S.tien Foy
Tentoonstelling-nieuws
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes