Rademaker, Abraham (1676/7-1735) Het huis te Boekhorst onder Noordwijkerhout, van voren 1739/Het huis Boekhorst van agteren.
WERFF, A. VAN DER, Carmen Dortrechtense perpetuum of De stad Dortrecht, naar eenige bijzondere kenteekenen en voortreffelijke hoedanigheden derzelve, in puntdicht / aenigmatisch voorgesteld door Adriaan van der Werff. Met Wapen en Zinnebeeldige plaat.
KARG, FRIEDERICUS, Gratia Dei superiorumque stoicos apatheias falso suspectos, publicae eruditorum disquisitioni subiiciunt, praeses M. Joh. Henr. Fischerus Gera Var et respondens Friedericus Karg, ileburgensis mis. ss. Theol. Cult. Ad diem VIII April. MDCCXVI.
[HEEMSKERK, JOHAN VAN], Batavische Arcadia, waer in, onder 't Loof-werck van Liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oudt Batavien, Vryheydt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zeevonden, Vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waerheydt door pijnigen; onheyl van de lanckwyligheyt der Rechtsplegingen, met de oorsaken van dien, en de behulpmiddelen daertegen; mitsgaders van andere diergelijcke ernstige saken meer. Den Vierden Druck, door den Auteur meer als een derdendeel vermeerdert, en verbetert.
BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837), Landscape near the Adriatic Sea
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes