Jelgerhuis, Johannes (1770-1836) De Winter.
GREEVEN, K.H., De hervorming van Jakobs huisgezin, gen. XXXV: 1-7. Een belangrijk tefereel uit het leven van dien Aartsvader. Door K.H. Greeven, predikant te Delfshaven.
[LAET, JOHANNES DE], Republyke der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Dat is: Een volkoome Beschrijvinge der Plaats, Hoedanigheid, Staat- en Burgerlikke Bestuuringe van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Friesland, Over-Yszel, en Groeningen. Uit het Latijn, in 't Nederduits, vertaalt.
Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
[HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], Iets van M - -.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes