Water-recht, waar nae een yder in het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen zig voortaen zal hebben te reguleeren.
WESTERBAEN W.Z., KORN., Algemeene Histori, Van het begin der Wereld af tot den tengenwoordigen tyd toe, getrokken uit Oorspronkelijke Schrijveren En opgehelderd met Landkaerten, Printverbeeldingen, Tijdrekenkundige en andere Taferelen. Beschreeven door een gezelschap van geleerde mannen in Engeland ; uit het Engelsch vertaeld, en met eenige aentekeningen vermeerderd door Kornelis Westerbaen W.Z.
Centsprent: Hier ziet ge Ďt leven en bedrijf Van Jan de wassener en zijn wijf. No. 5.
SYTZEMA, VAN, Black leather folding wallet 30x15 cm late 19th early 20th century. Manufactured in Germany. Adorned with the initials in silver of the Dutch noble family Van Sytzema ("VS") since 1814 belonging to the Dutch nobility. The initials VS are crowned by a crown with 7 pearls in accordance with the Dutch noble title of Baron.
Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 3 December 1754 concerning the oath needed for travelling merchants and importers.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes