Funerary monument of Herman Boerhaave.
Nadere ampliatie van de dyck-reghten der vier boven-ampten des Nymeegschen Quartiers, voor zoo veel de Ban-Dyken in het langs de Waal zyn geleegenheele voors. Quartier, den Holthuyser Dyk daar onder mede begrepen, zyn betreffende.
HOGEBOOM, JAN EN PIETER, Verantwoording van Jan en Pieter Hogeboom, als capiteins, respectivelyk gecommandeert hebbende de twee Kaper-Schepen Hercules en Mars, na eenen dapperen tegenstand door het Engelsch Oorlogs-Fregat d'Artois, voerende 52 stukken en onder commando van J. Mackbride genoomen op den 3. december, 1781.
Steelink, Willem (1856-1928) after after Muller, Jan (1571-1628) Portrait of Jan P. Sweelinck.
SCHREUDER, BERNARD, Man leaning on a parapet
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes