Studenten Almanak 1837
BLOEMAERT, FREDERIK, Landscape with figures near a large tree
Van de Velde, Jan 1. Artificiosissimi Grammatices (Rotterdam 1605). 2. Thesaurus literarius continens multa diversaque genera scripturae tam latinae et romanae, quam italicae et hispanicae. Pars Secunda (Apud Cornelium Nicolai, 1607). 3. Liber Fondamentalis.
ENSCHEDE, JOH., Gouden bruiloftszangen in de familie Enschede van 1686, 1717 en 1752. Goude dichtloveren."Als eene merkwaardige herinnering voor het tegenwoordige en voor het nageslacht, volgen hier achter de Gedichten, die bij het vieren van Vijftigjarigen Echtvereenigingen in het voorgeslacht van den Heer Jacobus Enschede, zijn voorgedragen (...).
De nagedachtenis van Amstels ouden en grijzen burgervader, Hendrik Hooft, Danielsz. op den laatsten Augustus, 1794, overleden : vereeuwigd, in, en door eene lykreden, in eene Maatschappij van vaderlanders uitgesproken. Lijkreden op Hendrik Hooft, Danielsz.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes