HAVERMAN, H.J., Middle Eastern portal
Surugue, Louis (1686-1762) after Pater, Jean-Baptiste (1695-1736) Ragotin retire du coffre ou la Servante l'avoit enferme.
Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 30 November 1751 concerning the oath for tradesmen and travelleing merchants.
MORTEL, J.B.H. VAN DE, Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de Maaspolders en van de landen in de omstreken van `s-Hertogenbosch in verband met het nut van het geprojecteerde Kanaal van uitwatering en inundatie tusschen Grave en Geertruidenberg.
VISSCHER, CORNELIS, Portrait of William V, Count of Holland
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes