Wapenkaart/Coat of Arms: Ammeroy
REJALOT, T., Saint Hubert-en-Ardenne. Manuel du pelerin & du visiteur au sanctuaire de Saint Hubert-en-Ardenne. Avec photographies.
VISSCHER, CORNELIS, Portrait of Dirk VI
BOON MESCH, H. C. VAN DER, Lofrede op Sebaldus Justinus Brugmans.
[DAMIUS, MATHIAS], Treves-krack. Door een gespreck van twee slechte gesellen, alle patriotten tot opmerckinghe voor-ghestelt. Aurum Tagi mors Batavi. Wanneer in d'oogen blinckt het Spaensche Gout, den stouten Batavier terstont verflout.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes