BEERNINK, G., De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst stichter van Albany, Hoofdstad van den staat New-York.
FRAATS, A., Gewyde mengelstoffen; verdeeld in tien traktaatjes, behelzende LXVI predikatiŽn, voor het grootste gedeelte uit geachte schryvers verzameld, en van den predikstoel voorgedraage (...) Te Hoorn gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper.
Funerary monument of Herman Boerhaave.
In memoriam Mr. H.C. Dresselhuys 31 december 1870-16 december 1926.
NIEUWLAND, PETRUS, Letter- en Oudheid-kundige verlustigingen; of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche, kerkelyke, waereldlyke, en wysgeerige keur-stoffen
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes