LAUWERS, CONRAD, Dogs hunting deer
De proverbia, ofte Spreuken van den Allerwysten Koning Salomon. Inhoudende allerlei Schone, Wyze, en Godvrugtige Leeringen, om in alle Staten ende gelegendheden Wysselyk ende Godvrugtelyk te handelen. Zeer bekwaam om de Jeugd in de Scholen tot haar stigtinge te doen leren.
Centsprent: Zes Fabílen, lieve jeugd, wordíu hier voorgesteld ... No. 45.
CHURCHILL, W. L.S., Mijn jonge jaren. Een ware Zwerftocht.
Centsprent: Het Stadhuis te Delft / Het Koninklijk Paleis te Amsterdam, No. 47.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes