JONCKHEER, JACOB DE, Three greyhounds in a landscape
Aanmerkingen. op de 3. Artykelen door de Manhafte Burgers in de Colveniers Doelen ontworpen, en door andere Hylzoekende Meedeburgeren onderteekent.
PERELLE, GABRIEL, Landscape with shepherd
Declaratoir, vrywillig door den ondergetekende overgegeven, aan de burgers, en ingezetenen, der stad Amsterdam ter veronschuldiging van de calume, vervat in de notificatie, en publicate, gearresteert den 12 augustus anno 1748
Wapenkaart/Coat of Arms: Aapkens
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes