BONT, C. DE, Amsterdamse Boeren. Een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen.
Vliet, Johannes van (fl. 1628-1637) Touch [set: the five senses].
[MARTEILHE, JEAN], Gedenkschriften van eenen protestant, veroordeelt op de galeijen van Vrankryk, ter oorzake van den godsdienst. Door hem zelf geschreven. (...) Uit het Fransch vertaelt door N.S.
Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) De Harreberg Emaus [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
VISSCHER, CORNELIS (II), Theodericus V, ab exilio ad suos redux, interfecto Gotfredo, agnoscitur Comes X
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes