SCHELTEMA, J., Het grafschrift op De Tombe van Hugo de Groot, met de vertaling.
HOUTE, DAMIANUS VAN DEN Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
PAYNE, ALBERT HENRY, Geraldina
DUPONT, PIETER, Portrait of F.B. s'Jacob, mayor of Rotterdam
SMIT, C., De Scheldekwestie.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes