Een nieuw democritisch lied voor de vijanden der Duisternis, op het vierde eeuw feest der boekdrukkunst.
ROUSSEAUD DE LA COMBE, GUY DU, Traité des matières criminelles, Suivant l'Ordonnance du mois d'Août 1670, & les Edits, Déclarations du Roi, Arrêts & Réglemens intervenus jusqu'à présent (...) sixieme édition.
Centsprent: Hier ziet ge de kleedij van ‘t leger dat voor dezen, / Onder Napoleon de vijand deden vreezen. No. 43.
MULDER, G.J., Levensschets van G.J. Mulder door hem zelven geschreven en door drie zijner vrienden uitgegegeven. Eerste en Tweede deel.
Beytra¨ge zur Vertheidigung der practischen Religion Jesu Christi wider die Einwu¨rfe unserer Zeit, Siebende Band.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes