Placaat De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 9 December 1745 concerning the ban on the transport of cattle.
Praetjen tusschen een soldaet ende een snyder, ontrent den tegenwoordigen veranderden tijd, alias Omgekeerden Hollandschen-rock.
Uittreksel uit het Stamboek van de Nederlandsche Afdeeling der Ridders van Malta.
HIERONYMUS SCOPTIUS, INNOCENTIUS VIII, Hieronymi Scoptii Senesis Episcopi Suanensis epistola in orationem de trinitate dicata sanctissmo ac beatissimo domino nostro Innocetio octauo pontifici maximo.
Bijbel, het nieuwe testament, met gouden slot (Bible with gold lock and gilded edges)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes