WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., Eenige kwartieren van de kinderen van Edward Bonifacius Francois Frederik Wittert van Hoogland en Christina Helena Snouckaert van Schauburg
ROOSEBOOM, GERARD, Recueil van verscheyde keuren, en costumen. Midtsgaders Maniere van Procederen binnen de Stadt Amsterdam.
MARE, PIETER DE (1757-1796), Old man with pipe and jug and old woman with coal burner
Het nieuwe diergaarde boek, een sprong van 60 jaren
Lotgevallen en jammerlijk uiteinde van Mevrouw de Budoy, in de maand Januarij 1814, geheel naakt en levende in het Pijreneesch gebergte, departement van l'Arrie`ge, kanton van Vicdessos, gevonden. uit het Fransch vertaald.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes