KONING, J.;, Proeve ter beantwoording van de vraag: Kan het aan Haarlem met eenigen grond betwist worden, dat de konst om met enkel verplaatsbare letters te drukken, aldaar voor het jaar 1440, door Laurens Koster is uitgedacht? En is niet deze konst van daar naar Mentz overgebragt, en aldaarverbeterd door letters van tin gegoten voor de houten letters in plaats te stellen? Verhandeling over de uitvinding der boekdruk-konst door Laurens Jansz. Koster te Haarlem.
ANONYMOUS, River landscape with a lone walker
VERHOEVEN, C., Eerstelingen. Vijf oude essays.
SPINNIKER, ADRIAAN, Vervolg der leerzaame zinnebeelden, spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen
GOUW, J.L. VAN DER, Morgen-morgensgelijk dijkplicht in Hendrik-Ido_ambacht en Schildmanskinderen ambacht anno 1470.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes