Hugo Grotius, portrait of Hugo de Groot.
L'ESPINE, IAN VAN, Een cort ende schoone onderwijsinghe inhoudende gewisse vertroostinghen in allerhande beswaernissen ende ancxt der confscientien. Genomen ende getrocken uyt de Boecken van Ian de l'Espine.
VISSCHER, CORNELIS, Title page for Principes Hollandiae et Westfrisiae
GELRICUS, Een woord over den staat der rivieren en over de noodzakelijke middelen ter verbetering van denzelven, aan de ingezetenen der provincien Gelderland en Noord-Braband.
Levensbericht van G. A. Vorsterman van Oyen / door een oud-leerling
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes