D…CROUAN, MICHEL, Portrait of Louis Antoine de Bourbon, Duc d'AngoulÍme
Tideman, Mr. P. Help U Zelf / Jaar- en Adresboek van Bloemendaal 20e jaargang = 1934,
Gedenkschrift ter gelegenheid van het 115-jarige bestaan van de Hollandse Club te Antwerpen. 1879-1994.
ENSCHEDE, JOH., Gouden bruiloftszangen in de familie Enschede van 1686, 1717 en 1752. Goude dichtloveren."Als eene merkwaardige herinnering voor het tegenwoordige en voor het nageslacht, volgen hier achter de Gedichten, die bij het vieren van Vijftigjarigen Echtvereenigingen in het voorgeslacht van den Heer Jacobus Enschede, zijn voorgedragen (...).
VRIES, H. DE, Romance.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes