Fabel van den wolf in 't hol der leeuwen.
Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
Aanspraak, Gedaan op den Cloveniers Doelen, den 14 Augustus 1748. Tot Vermaning van Onderwerping, die wy aan onze Hooge Overigheid verschuldigt zyn (...) Notificatie Verdedigt. Klinkdicht.
Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kindíren zoo wel groot als klein Ö no. 3.
MOLINA, C., Den oprechten, Schriftuerlijken, Rooms Catholijcken mond-stopper, van alle tegenwoordige On-Catholijcke Leeraers, en Nieuw-gesinde Leerlingen. Bysonderlijk van Andreas Essenius, Calvino Gommarist, Predicant tot Utrecht.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes