SCHOORL, H., Zeshonderd jaar water en land. Bijdrage tot de historische Geo- en Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de periode 1150-1750.
SCHABAELJE, J.P.S., Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, Met Adam / Noah / en Simon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen des eersten werelts, tot op den Patriarch Abraham toe.
De aanmerkinge op de drie artikelen, &c. &c. &c. verdedigd, tegens de lasterende berisper van dezelve
Articulen, gheaccordeert by mijn Heere den Prince van Orangjen, aen die vande Geestelijckheydt ende Magistraet der Stadt Maestricht.
JURRIUS, J., Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes