NIEUPOORT, G.H., Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio; ad intelligentiam veterum auctorum facili methodo conscripta. [Half-title:] De Ritibus Romanorum.
H.J.Z.C., Nasporing van Hollands heil en rampen, of schets van 't beloop dezes lands, sedert het begin der Spaensche troubelen, tot op het jaer 1672 door H.J.Z.C. Waerop tot een vervolg dient het Grondig berigt van 's lands ongeval in den jare 1672. Dat het niet is geweest verraet nog schuld der staetsche regeerders. Door den zelven autheur.
BLOEMAERT, FREDERIK, S. Suitbertus
STIELTJES, T.J., De Nederlandsche Hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering, in populairen toon beschreven/Korte Omschrijving en Toelichting der nieuwste voorstellen tot Rivier-Verbetering (= De Nederlandsche Hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering, in populairen toon beschreven, 2de stuk)
Kroon, Anthonie Willem Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes