BLANKEN JANSZ.J., Memorie Van Geschiedkundige Aanteekeningen, over de Vroegere Binnendijksche Waterontlastingen Door Sluizen en Waterleidingen Tot in de Buitenrivieren en de daarop gevolgde stichting der windwatermolens met derzellver lage en hooge boezems beginnende met de Vlister- en Zederikboezems, tusschen de rivieren den IJssel en de Lek, de LInge en Beneden-Waal en Merwede (...).
Het leven en bedryf van den heere Huig de Groot, ambassadeur van Zweden aan 't Hof van Vrankryk etc. etc.
Tekstboekje der zangstukken voor te dragen op een concert ten voordeele van de Algemeene Armen van Dordrecht, te geven door de Dordrechtsche Liedertafel, op maandag den 8 Februarij 1858 des avonds van half acht uur in de concertzaal bij J.D. van Peeren te Dordrecht. Directeur de Heer C.C.A. de Vliegh.
Centsprent: Hare Majesteit Frederica Louisa Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
IUNG, TH., La vérité sur le masque de fer (les empoisonneurs) d'après des documents inédits des archives de la guerre et autres dépôts publics (1664-1703).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes