HUFELAND, CHR. W.;, System der praktischen Heilkunde. Ein Handbuch fur academische Vorlesungen und fur den practischen Gebrauch.1.Bd.: Allgemeine Therapeutik; 2/1.Bd.: Spezielle Therapeutik: Fieber. LocalentzŁndungen; 2/2.Bd. Spezielle Therapeutik: Hautkrankheiten. Vergiftungen
Wapenkaart/Coat of Arms: Baars
VOLNEY, De rui®nen, of Overdenking over de staats-omwentelingen
ZILLESEN, C., Plan, hoe alle rivieroverstroomingen, bij open water of ijsverstopping, door de rivier, bij aftapping van onderen, op een bepaald noodpeil te houden, zouden kunnen worden voorgekomen, zonder krachtdadige afleidingen noodig te hebben, die de oorzaken der overstroomingen slechts zouden vermeerderen, en hoe verder vele gebreken in 's lands waterstaat te herstellen zouden zijn.
Portrait of Johan Rudolph Thorbecke
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes