GRAM, J, Hans Makart. Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten.
Handboekje voor het ruitertoerisme 1933.
Aen de Wel Edele Groot Achtbare Heeren Burgemeestersen en de Vroedschappen der Stad Amsteldam.
ELIAS, S., Iets over steenhouwers en hun vak
SURINGAR, W.H.D., Narratio de vita Lucae Suringaris, theologiae doctoris et professoris ordinarii in Academia Lugduno-Batavia / W.H.D. Suringar
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes