De waterramp van 1855. Geschetst in 24 afbeeldingen naar de natuur geteekend en geetst door leden der Maatschappij Arti et Amicitiae.
Kasteelen in Gelderland/the maps/lijst van kasteelen en historische landhuizen in Gelderland met vermelding van eventueele oorlogsschade
KRAS KZN, CH., De geschiedenis des vaderlands. Naar officieele en particuliere bronnen in zwartjes geteekend door Chris Kras Kzn.
GUICCIARDINI, LUDOVICO, Bird's eye map of Antwerp
JOHNSON, CH., Leven en bedrijven van eenigen der beruchtste straat- en zeerovers in Grootbrittanien. Door kapitein Charles Johnson. Naar de Hoogduitsche vertaling uit het Engelsch
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes