Almanakprent Leidsch Studentencorps 1853/ Almanac print
ANONYMOUS, Landscape with river and abbey
CRAMER-SCHAAP, D.A., WOOD, LAWSON, Jim op de kermis
SCHUPPEN, PIETER VAN, Franciscus Pithoeus ivrisconsultus dominus de Bierne
MEERMAN, J., Over de blijken der goddelijke wijsheid, welke de geschiedenis oplevert : eene voorleezing, gedaan in de Maatschappij voor Natuur en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, in 's-Graavenhaage op Dingsdag den 8 April 1806 / door Johan Meerman.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes