Telefoondistrict Haarlem. Gids voor Bennebroek, Haarlem, Santpoort, Spaarndam en Zandvoort (januari 1939)
Rapport der Linge Commissie in overleg tussen Gedeputeerde staten der Provincies Gelderland en Zuid Holland Ingesteld bij besluit (...) van 29 april 1924, no 130, gewijzigd bij besluit van 17 juni 1924 no. 249. Bijlage notulen zomerzitting 1927.
Nieuwsblad van Friesland 26 maart 1945 Hepkema's Courant.
MARE, PIETER DE (1757-1796), Woman cleaning a barrel
SMITS, J. JZN., Iets over de uitvinding der boekdrukkunst.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes