Legal documents: French, German and English contracts and terms and conditions (diverse Franse, Duitse en Engelse juridische documenten).
Boerhaave: portrait
URSINUS, D. ZACHARIAS, HOMMIUS, FESTUS, Het Schat-Boeck Der verklaringhen over de Catechismus Der Chrisftelicke Religie, Die inde Ghereformeerde kercken ende Scholen van Hoogh-ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Vyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Vrsinvs, Ende van anderen, die over dese Catechismum gheschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daar by ghedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringhen bequamelijck in Tafelen afghedeelt. Waer by ghevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobum Laurentium (...).
DANCKERTS, DANCKER, Landscape with resting shepherds
SISMONDI DE SIMONDE, J.C.L., Histoire de la chute de l'empire romain et du dťclin de la civilisation de l'an 250 ŗ l'an 1000.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes