Surugue, Louis (1686-1762) after Pater, Jean-Baptiste (1695-1736) Ragotin retire du coffre ou la Servante l'avoit enferme.
HESSEN, WILLEM, Eeuwigduurende Eerezuyl, Opgerecht voor de Luyster der Mildaadigheid, als de Vaderen des Vaderlands, Op de Liefdaadige voorspraak, van haare Eedele Groot Achtbaaren, de Heeren Burgermeesteren Vryheyd vergunden, van Land en Stad's Gerechtigheeden, aan het Luyterse Weeshuys, En derzelver Huyszittende Armen, Binnen Haarlem.
Unificatie waterschapsreglementering. Rapport van de commissie unificatie waterschapsreglementering.
Centsprent: De Haring-Visschery. no 57.
MARE, PIETER DE (1757-1796), A mother with her son and daughter
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes