SIJPESTEIJN, C.A., Mr. Jan Jacob Mauricius, gouverneur-generaal van Suriname, van 1742 tot 1751 / door C.A. van Sijpesteijn
MYSTERIUM, De verloofde van een vrijmetselaar : Novelle uit den tegenwoordigen tijd. Naar het Fransch door Br. Mysterium.
GELUWE, ARNOUDT VAN, Eerste Deel over de Ontledinghe Van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken, ofte Reden-Kamp-Strydt Tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers (...)Part 1, 2 and 3.
TEMPESTA, ANTONIO (AFTER), Hunting wild bull and battue for boar
HOUBRAKEN, J., Johan van Oldenbarneveld, Heer van Berkel en Roderys, advokaat 's Lands van Holland.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes