VISSCHER, CORNELIS III, Portrait of Jan de Paep
ALMELOVEEN, JAN VAN, River landscape
RIBADINEIRA, PETRUS / HERIBERTUS ROS-WEYDUS., Generale legende der heylighen, met het leven Iesu Christi ende Marie. Vergadert wt de H.Schrifture, Oude Vaders, ende Registers der H.Kercke, Den Sesden druck met veel Levens der Heylighen vermedt, met eene Regyster dienende tot de Sermoenen des Iaers.
Aansparaak, Gedaan aan de Burgeren en Ingezetenen, Op den 26. Augustus 1748 vergadert.
Verklaring van Nederlanderschap van Heerdt
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes