Numismatics: medals struck to commemorate the death of Herman Boerhaave.
Enkhuizen Dromedaris serie VII nr. 5 Dromedarys Tower.
CROONENBORCH, P.F.M., Troost in den noodt en inde doodt; seer troostelyck voor de krancken: seer dienstelyck voor die hun dienen: seer bequaem om de Krancken inde doodt by te staen, ende hun over te senden in 't eeuwigh Leven. Byeen vergadert door P.F. Mathias Croonenborch, (...).
LINTSEN, H., Molenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw.
JONCKHEER, JACOB DE, Four greyhounds
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes