Unificatie waterschapsreglementering. Rapport van de commissie unificatie waterschapsreglementering.
Placaat De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 9 December 1745 concerning the ban on the transport of cattle.
BALTENSZ., FRANS, Samaritane ofte Spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt (...) Ofte Een woordelijkcke verclaringhe van het vierde Capittel des Evanglist Johanne.
Centsprent: Beschouw, o vaderlandsche Jeugd! / Der vadren Trouw en Moed en Deugd. / En dat uw teeder hartontbrand / In zucht voor hun en ít Vaderland, A.
Portrait of Johan Rudolph Thorbecke
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes