- Collectanea van Zeeuwsche Zaaken
STOCK, ANDRIES JACOBSZ., Portrait of painter Lucas van Leyden
Placaat De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 31 Octoberl 1748 concerning taxes in general and de waag, salm en steur, de ronde maat, inkoomende graanen, veertigste penning op Scheepen, etc.
Centsprent: Ziet hier, Ű Kinderen! De vier Hoofdstoffen samen / Verbeeld; Lucht, Water, Vuur en Aarde ... No. 64.
SCHREUDER, BERNARD, Man leaning on a parapet
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes