Reglement van syne doorlugtigste hoogheid den Heere Prince van Orange en Nasau (...) Om te dienen tot een fundamentele en onverbrekelijke wet waar naa alle Saaken, zoo van Politie als Justitie, daar in vervat, voortaan zullen werden beleid en behandelt. Extract uit de resolutien van de ed. mog. heeren Staten van Vriesland.
Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 1 Augustus 1749 concerning the way in which taxes are levied on beer and brewers in the cities.
SCHULTENS, A., Oratio funebris in exequiis principis theologi Campegii Vitringa [from: Laudatio funebris in memoriam (...) Campegii Vitringa]
Wapenkaart/Coat of Arms: Aremberg (d')
Wapenkaart/Coat of Arms: Andel
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes